Aktualności


Konkurs ofert
Foto
Foto
Foto
Zapraszamy do składania ofert w konkursie na najem lokalu użytkowego.

Firma MARGUM REMBLER USŁUGI TRANSPORTOWE Mariusz Kot z siedzibą w Zieleńcu 64, 46-034 Pokój, NIP 7521064443, REGON 531592908, prowadzący stację paliw PKN ORLEN nr 7515 we Wrzoskach przy ul. Wrocławskiej 80 (wjazd od strony Wrocławia) zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty w konkursie na najem lokalu użytkowego znajdującego się w bryle budynku stacji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 
Podstawowe wymagania:
  • prowadzenie na terenie stacji paliw działalności usługowej w oparciu o standardy PKN ORLEN,
  • realizacja najwyższych standardów obsługi Klienta,
  • wykształcenie osoby zarządzającej – min. średnie,
  • doświadczenie w prowadzeniu działalności usługowej lub w sprzedaży detalicznej,
  • orientacja na potrzeby Klienta,
  • umiejętności organizacji pracy własnej i podległego personelu,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w prawnie dozwolonej formie,
  • przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego osoby zarządzającej.
 
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach zawierających ofertę finansową przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2013 r. (decyduje data wpływu do siedziby firmy w Zieleńcu 64, 46-034 Pokój) z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert – najem powierzchni części stacji paliw PKN ORLEN 7515 we Wrzoskach”. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 508332191. Zapraszamy do dokonania wizji na miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 
O ewentualnym zakwalifikowaniu się do dalszego etapu (negocjacji) oferenci zostaną poinformowani w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert. Wybór oferty zostanie dokonany po przeprowadzeniu negocjacji w terminie do 10 dni od daty przeprowadzenia negocjacji.
 


Aktualności

Konkurs ofert
Zapraszamy do składania ofert w konkursie na najem lokalu użytkowego.

Nowe usługi w naszej ofercie
Zapraszamy do prezentacji naszych najnowszych usług, dostępnych w stacji paliw.Więcej informacji >>


 

 


46-034 Pokój, Zieleniec 64
e-mail: info@rembler.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA